اشخاصی که به دنبال خطوط با پیش شماره تهران هستند این مطلب را بخوانند

اشخاصی که به دنبال خطوط با پیش شماره تهران هستند این مطلب را بخوانند

یک سوال قدیمی که همیشه در زمان خرید سیم کارت ۹۱۲ مطرح بوده خطوط تهران بر شهرستان برتری دارد؟

هرچند این خطوط  تفاوتهایی با یکدیگر دارند، اما هر کدام  یکسری ویژگی ها و تفاوتهای بسیار خاصی دارند. واقعا نمی توان گفت کدام نسبت به دیگری برتری دارد اما در کل می توان گفت تمامی این ویژگی ها برای داشتن یک شماره ۹۱۲ جذاب، مناسب هستند.

در مطالب قبل به برخی از تفاوتها پرداخته شده اشاره کردیم و به شما پیشنهاد می کنیم که این مقاله را با تمام جزییات مطالعه کنید.

هدف ما در این مقاله به طور کلی استخراج پیش شماره های مربوط به شهر تهران و آشنا کردن شما با این خطوط می باشد.

مطمئن باشید در این مطلب ما به شما آگاهی های لازم درباره  این پیش شماره ها شهر تهران را می دهیم تا در زمان خرید ۹۱۲ دقت لازم را داشته باشید.

در صورت علاقمندی به خرید کدهای تهران به سایت انارسیم مراجعه کرده و در پنل جستجو شماره  ی دلخواه خود را بیابید و یا در صورت تمایل با شماره ۰۹۱۰۸۳۷۵۰۳۰ تماس بگیرید.

پیش شماره های کد اسلامشهر تهران:

۰۹۱۲۱۲۸

۰۹۱۲۱۲۹

۰۹۱۲۲۲۸

۰۹۱۲۲۲۹

۰۹۱۲۳۲۸

۰۹۱۲۳۲۹

۰۹۱۲۴۲۸

۰۹۱۲۴۲۹

۰۹۱۲۵۲۸

۰۹۱۲۵۲۹

۰۹۱۲۶۲۸

۰۹۱۲۶۲۹

۰۹۱۲۷۲۸

۰۹۱۲۷۲۹

۰۹۱۲۸۲۸

۰۹۱۲۸۲۹

۰۹۱۹۱۲۸

 

 

پیش شماره های تهران:

پیش شماره  ۱ را در این قسمت به عنوان مثال نامبرده و بقیه پیش شماره ۲ تا ۹ براساس همین می باشد.

۰۹۱۲۰۲۸

۰۹۱۲۰۵۷

۰۹۱۲۰۶۴

۰۹۱۲۰۶۹

۰۹۱۲۱۰۰

۰۹۱۲۱۰۱

۰۹۱۲۱۰۲

۰۹۱۲۱۰۳

۰۹۱۲۱۷۶

۰۹۱۲۱۷۷

۰۹۱۲۱۹۸

۰۹۱۲۱۹۹

۰۹۱۲۱۷۸

۰۹۱۲۱۵۸

۰۹۱۲۱۵۹

۰۹۱۲۱۷۰

۰۹۱۲۱۷۱

۰۹۱۲۱۷۲

۰۹۱۲۱۷۵

۰۹۱۲۱۸۹

۰۹۱۲۱۹۰

۰۹۱۲۱۹۳

۰۹۱۲۱۹۴

۰۹۱۲۱۹۵

۰۹۱۲۱۹۶

۰۹۱۲۱۹۷

 

۰۹۱۲۱۰۵

۰۹۱۲۱۰۶

۰۹۱۲۱۰۷

۰۹۱۲۱۰۸

۰۹۱۲۱۰۹

۰۹۱۲۱۱۰

۰۹۱۲۱۱۱

۰۹۱۲۱۱۲

۰۹۱۲۱۱۳

۰۹۱۲۱۱۴

۰۹۱۲۱۱۵

۰۹۱۲۱۱۶

۰۹۱۲۱۱۷

۰۹۱۲۱۱۸

۰۹۱۲۱۱۹

۰۹۱۲۱۲۰

۰۹۱۲۱۴۳

۰۹۱۲۱۴۴

۰۹۱۲۱۴۵

۰۹۱۲۱۴۶

۰۹۱۲۱۴۷

۰۹۱۲۱۴۸

۰۹۱۲۱۴۹

۰۹۱۲۱۵۰

۰۹۱۲۱۵۴

۰۹۱۲۱۵۷

 

۰۹۱۲۱۲۲

۰۹۱۲۱۲۳

۰۹۱۲۱۲۴

۰۹۱۲۱۲۵

۰۹۱۲۱۲۶

۰۹۱۲۱۲۷

۰۹۱۲۱۳۰

۰۹۱۲۱۳۲

۰۹۱۲۱۳۳

۰۹۱۲۱۳۴

۰۹۱۲۱۳۵

۰۹۱۲۱۳۶

۰۹۱۲۱۳۷

۰۹۱۲۱۳۸

۰۹۱۲۱۳۹

۰۹۱۲۱۴۰

۰۹۱۲۱۷۹

۰۹۱۲۱۸۰

۰۹۱۲۱۸۳

۰۹۱۲۱۸۴

۰۹۱۲۱۸۵

۰۹۱۲۱۸۶

۰۹۱۲۱۸۷

۰۹۱۲۱۸۸

 

 

با سایت انارسیم همراه باشید.

خرید سیم کارت