سیم کارت های دائمی همراه اول بدون ودیعه و با ودیعه

سیم کارت های دائمی همراه اول بدون ودیعه و با ودیعه

تعریفی از ودیعه سیم کارت های دائمی همراه

به طور واضح می توان گفت مبلغی که به عنوان ضمانت در حین خرید سیم کارت دائمی همراه اول نزد شرکت ارتباطات به عنوان امانت قرار می گیرد ودیعه سیم کارت می گویند.

اما دو نوع سیم کارت ودیعه دار و بدون ودیعه وجود دارد.

سیم کارت ودیعه دار از سال ۷۳ تاکنون به مشتریان همراه اول عرضه شده است.صاحبان این سیم کارت ها با توجه به مبلغی در اختیار مخابرات به امانت گذاشته اند، می توانند از خدماتی شامل تماس صوتی، پیامک و … استفاده کرده و صورت حسابشان را در پایان دوره پرداخت نمایند. بدیهی است میزان استفاده ریالی از خدمات این نوع سیم کارت ها با توجه به مبلغ ودیعه، بیشتر از سیم کارت های دائمی بدون ودیعه است.

البته مبلغ ودیعه در هر سیمکارت با دیگری متفاوت است و مبلغ براساس کد سیم کارت تعیین می شود. جهت افزایش این مبلغ ودیعه می توانید به صفحه همراه من مراجعه کرده و اعتبار خود را افزایش دهید. لازم است که بدانید نه تنها افزایش ودیعه ضرری ندارد بلکه افزایش ودیعه سیم کارت دائمی همراه اول سبب استفاده بیشتر در زمان رومینگ و سبب جلوگیری از قطع یکطرفه در مبالغ پایین تر خواهد شد.

 

سیم کارت هایی هستند که مبلغ ودیعه آنها از سیم کارت های ودیعه دار کمتر است و امکان استفاده از خدمات مخابراتی حداکثر تا سقف ۷۰۴۰۰ تومان امکانپذیر است و هر زمان قبض مشترک مورد نظر سقف مبلغ ودیعه را دربرگرفت ، با تسویه این مبلغ می تواند مجددا از خدمات آن استفاده کند…

برای مشتریان کثیرالمکالمه یا رومینگ خارج از کشور با افزایش مبلغ ودیعه بصورت قبض بستانکاری امکان استفاده از خدمات بیشتر مهیاست و از لحاظ امتیاز واگذاری و تنظیم سند با خط های ودیعه دار هیچگونه تفاوتی ندارد و با تنظیم سند رسمی بر مبنای کد ملی در کلیه دفاتر پیشخوان دولت یا همراه اول به مالکیت متقاضی در می آید .

خرید سیم کارت ۹۱۲,فروش سیم کارت ۹۱۲

 


برچسب ها: