انیموجی چیست؟

انیموجی چیست؟

انیموجی حاصل اتصال دو واژه animated و emoji می باشد. این ویژگی به صورت انحصاری برای آیفون ۱۰ طراحی شده؛ زیرا تنها گوشی مجهز به TrueDepth است. سامانه TrueDepth صورت کاربر را اسکن می‌کند و صورتک را بنا به تغییرات صورت کاربر به حرکت وا می دارد. با این روش ابراز احساسات شما از طریق اجزای صورت و صحبت‌های شما از طریق حرکت لب درون گوشی منتقل می‌شود و آن صورتک به عنوان نمونه‌ای مینیاتوری، احساسات و صحبت‌های شما را نشان می دهد.
وقتی صحبت می کنید.یا سرتان را حرکت می دهید، این صورتک هم دقیقا همان کار را تکرار می‌کند.