بررسی۲ساله رشد قیمت سیم کارت ۹۱۲

بررسی۲ساله رشد قیمت سیم کارت ۹۱۲

بررسی2ساله رشد قیمت سیم کارت 912

در این مقاله قصد داریم که نگاهی اجمالی به روند تغییرات قیمت سیم کارت ۰۹۱۲  در ۲ سال­ اخیر داشته باشیم. این بررسی ها زیر نظر کارشناسان و متخصصان حرفه ای و با کمک از تیم قیمت گذاری در مراکز مختلف سیم کارت ارزیابی شده است.

مدارکات و مستندات حاکی از آن است که شاید بیشترین رشد متوسط قیمت سیم کارت در سال ۹۷ اتفاق افتاده واین روند صعودی قیمت در سالهای اخیر  همچنان ادامه داشته تا آنجا که متوسط قیمت یک سیم کارت کد ۱  در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۵ در حدود ۵۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده است.

 

بررسی خطوط ۹۱۲ از نظر قیمت مبنی بر این است که سیم کارت کد ۱ سالهای ۹۵ تا ۹۷ از نظر قیمت، صدرنشین دیگر خطوط بوده و همواره بالاترین مبلغ قیمت را به خود اختصاص داده است. همچنین کد ۲ فوق رند نیز در این سالها در رتبه دوم قیمت را به خود اختصاص داده است. در بازه زمانی کد ۳  و ۴  برای کسب رتبه سوم و چهارم در رقابت می باشند.

برای اینکه این افزایش قیمت را ببینید جدولی طراحی کردیم،  جدول زیر نرخ رشد قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ را برحسب نوع رندی در سالهای۹۵ تا ۹۷را  به نمایش گذاشته است.

ما چند نوع خط رند، برای شما در نظر گرفته ایم که برحسب این رندی تعیین قیمت می کنیم.

  • رند معمولی
  • رند پله آخر
  • رند پله اول
  • رند هزاری اول
  • رند هزاری اخر
  • رند دهدهی اول
  • رند دهدی آخر
  • رند جفت از اول
  • رند جفت از آخر

مطابق با این نوع رندها قیمت خطوط ۰۹۱۲ را در سال ۹۵و ۹۷ اعلام می کنیم.

 

جدول ۱ :

نوع رندیکف قیمت

به تومان

کد ۲ کف قیمت

به تومان

کد ۳ کف قیمت

به تومان

کد۴  کف قیمت

به تومان

رند پله آخر سال ۹۵

 

 

رند پله آخرسال ۹۷

۱۸۰۰٫۰۰۰

 

 

۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

 

 

۱٫۵۹۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

 

 

۱٫۱۵۰٫۰۰۰

رند پله اول سال ۹۵

 

رند پله اول سال ۹۷

۲٫۱۰۰٫۰۰۰

 

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

 

۲٫۲۵۰٫۰۰۰

۸۵۰٫۰۰۰

 

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۶۰٫۰۰۰۰

 

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

رند هزاری از اول سال ۹۵

 

رند هزاری از اول سال ۹۷

۳٫۳۰۰٫۰۰۰

 

 

۹٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

 

 

۴٫۳۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

 

 

۳٫۲۰۰٫۰۰۰

۷۵۰٫۰۰۰

 

 

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

رند هزاری از آخر

سال ۹۵

 

رند هزاری از آخر

سال ۹۷

۴٫۰۰۰٫۰۰۰

 

 

۸٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

 

 

۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

 

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰

 

 

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

رند دهدهی اول  سال ۹۵

 

رند دهدهی اول  سال ۹۷

 

 

۳٫۷۰۰٫۰۰۰

 

 

 

۹٫۱۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

 

 

 

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

 

 

 

۲٫۸۵۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰

 

 

 

۱٫۹۵۰٫۰۰۰

رند دهدهی از آخر سال ۹۵

 

رند دهدهی از آخرسال ۹۷

۳٫۷۰۰٫۰۰۰

 

 

۹٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۰۰٫۰۰۰

 

 

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

 

 

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۷۰۰٫۰۰۰

 

 

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

رند جفت از اول سال ۹۵

رند جفت از اول سال ۹۷

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

 

۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

 

۴٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

 

۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰

 

۲٫۴۰۰٫۰۰۰

رند جفت از آخر سال ۹۵

رند جفت از آخر سال ۹۵

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰

 

 

۹٫۲۰۰٫۰۰۰

 

 

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

 

برای دانستن اطلاعات بیشتر از قیمت خطوط ۰۹۱۲ خود از طریق سایت انارسیم وارد گزینه قیمت گذاری شوید و یا با شماره ۶۳۰ ۷۰ ۶۰ ۰۹۱۲ تماس بگیرید.

 

خرید سیم کارت