شماره های رند۹۱۲ زیبا در گفتار کدام است؟

شماره های رند۹۱۲ زیبا در گفتار از بخش های طلایی در مسیر خرید و فروش سیم کارت محسوب می شود.

من اعتقاد دارم زیبایی این شماره ها از نام آنها مشخص است ( گفتار).

 

شماره های رند912 زیبا در گفتار

 

شما ممکن است هر روز با افرادی روبروشوید که لازم باشد شماره ی تلفن خود را برای او بازگو کنید. قشر پزشکان و یا قشر وکلان و… از این دسته از افراد هستند.

خوب ، آنها شاید نیاز نباشد که شماره های رند تنها ماندگار در ذهن داشته باشند، اما  باید شماره های خطوط  آنها خوش گفتار در حین اعلام باشد. پس شماره های رند۹۱۲ زیبا فاکتوری  است که آنها را در پرستیژ کاری  برجسته خواهد کرد و بر کسب در آمد  این افراد نیزموثراست.

لیست  انواع رندها بر اساس شماره های رند۹۱۲ زیبا در گفتار به  شرح زیر است:

رند گفتاری :

خطوطی هستند که ۶ رقم ابتدای آنها پس از پیش شماره و یا ۶ رقم آخر آنها پس از کد به صورت ۲ جفت ، ۳ رقمی یکسان باشد.

مانند : * ۴۰۰۴۰۰ **۰۹  و یا ۵۲۲ ۵۲۲ * **۰۹

–  رند پله ای از اول:

خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره، شماره ی دهگان و یکان آن ها یکسان باشند.

مانند : *** ۴۵ ۴۴**۰۹

رند پله ای از آخر :

خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم از آخر شماره ی دهگان و یا یکان آنها یکسان باشد.

مانند : ۵۳ ۵۲ *** **۰۹

رند سه پله :

همانند رند پله ای از اول یا پله ای از آخر هستند با این تفاوت که ۶ رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت ۳ پله پشت سر هم و دو رقم دو رقم ، افزایش یا کاهش پلکانی دارد. توضیحات و الزامات فوق الذکر در مورد خطوط پله ای از اول یا آخر در این نوع رند نیز صادق است.

مانند : ۹۵ ۹۴ ۹۳ * **۰۹

برای دانستن مطالب درباره ی خطوط رند زیبا در نوشتار مقاله ی بعدی ما را از دست ندهید.

مرکز انارسیم آماده ی ارائه ی هرکونه مطالب درباره خطوط رند و غیررند برای شما عزیزان می باشد.