ارسال :

انار سیم سعی بر این دارد تا تمامی محصلات خریداری شده را در سریع ترین زمان ممکن بدست مشتریان گرامی برساند.

در استان های تهران و البرز ارسال و تحویل کالا توسط پیک و مامورین تحویل انارسیم صورت میگیرد و در سایر استان ها نیز از طریق پست پیشتاز محصول

بدست مشتریان عزیز خواهد رسید.

قبل از ارسال کارشنــاسان انارسیم تماس گرفته و مــوارد لازم را هماهنگ می نمایند. رضــایت هر چه بیشتــر مشتریان در دستور کار مجموعــه انارسیم

می باشد.