پرداخت امن:

 

پرداخت امن برای خریدار و فروشنده در فضای اینترنت امنیت و اعتماد دو طرفه ایجاد میکند.

اینماد(نماد اعتماد الکترونیکی) نشانی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به فروشگاه های اینترنتی می دهد.

اینماد مجوزهای لازم را برای فعالیت و نقل و انتقال پول بصورت آنلاین را به کسب و کارهای اینترنتی داده و این فروشگاه ها مورد

اعتماد این مرکز هستند.

فروشگاه آنلاین مجموعه انار سیم هم تمامی مجوزهای لازم در خصوص فعالیت اینترنتی را کسب کرده و می کوشد در این حوزه

هم مورد اعتماد مشتریان گرامی باشد.