پیامک های کلاهبردارانه فیلتر می شوند! هوش مصنوعی پیامک های کلاهبردارانه را مسدود میکند!

پیامک های کلاهبردارانه به تازگی بسیار باب شده است افرادی که سعی میکنند از طریق پیامک اطلاعات شخصی حساب شما را دریافت کرده و کلاهبرداری کنند.

پیامک های کلاهبردارانه

امروز با یک خبر به نقل از خبرگزاری مهر متوجه شدیم که به تازگی یک شرکت فناوری در کرواسی سیستمی ساخته که با کمک هوش مصنوعی پیامک های کلاهبردارانه را ردیابی و مسدود می کند.

فیلتری برای مقابله با کلاهبرداری پیامکی

به تازگی فیلتری برای مقابله با کلاهبرداری پیامکی در انگلیس ساخته شده که این نوع پیامک ها را مسدود می کند.

در سال های اخیر افزایش قابل توجهی در کلاهبرداری های پیامکی دیده می شود. در این فرایند مجرمان وانمود می کنند پیامک از سمت موسسات مالی قانونی ارسال شده تا مردم را متقاعد کنند اطلاعات مالی خود را فاش کنند.  در این روش احتمال فریب خوردن مردم ۹ برابر بیشتر از ایمیل های فیشینگ است.

پایان دادن به پیامک های کلاهبردارانه

درهرحال اکنون اپراتورهای موبایل و موسسات مالی تصمیم گرفته اند به این نوع کلاهبرداری پایان دهند. در همین راستا سیستم هایی ساخته اند که پیامک های کلاهبرداری را در موبایل کاربر مسدود می کنند. این سیستم با کمک هوش مصنوعی ویژگی های معمول پیامک کلاهبرداری را شناسایی و آن را فیلتر می کند.

شرکت فناوری Infobip در کرواسی این فناوری را ساخته و ادعا می کند صحت عملکرد الگوریتم مذکور۹۵ درصد است.

منبع : خبرگزاری مهر