09138623862

09138623862 گالری تصاویر

محصول جدید

همراه اول
خط اعتباری استان یزد
صفر مخابرات
پک پلمپ

تومان 100,000

این سیم کارت فروخته شده است

ترازویی
صفر
اعتباری
خوب
خوب

سیم کارت اعتباری استان یزد به شماره 09138623862 پک پلمپ مخابرات و دارای کارت فعالسازی است.

این خط اعتباری یزد دارای نوع رندی ترازویی میباشد