09135279527

09135279527 گالری تصاویر

محصول جدید

تومان 100,000

این سیم کارت فروخته شده است

ترازویی
صفر
اعتباری
خوب
خوب

سیم کارت اعتباری استان یزد به شماره 09135269527 پک پلمپ مخابرات و دارای کارت فعالسازی است.

این خط اعتباری یزد دارای نوع رندی ترازویی میباشد