09121221689

ارزان شد! 09121221689 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912
کد یک
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی
صفر سلبی

تومان 47,500,000

-تومان 500,000

تومان 48,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

آینه ای
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121221689

این سیم کارت دائمی همراه اول نوع آینه ای اول است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.