09121221689

ارزان شد! 09121221689 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912
کد یک
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی
صفر سلبی

تومان 47,500,000

-تومان 500,000

تومان 48,000,000

1 قلم

آینه ای
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121221689

این سیم کارت دائمی همراه اول نوع آینه ای اول است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.