09122108018

09122108018 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912
کد دو
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی
صفر سلبی

تومان 29,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

ده دهی از وسط
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09122108018

این سیم کارت دائمی همراه اول ده دهی است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد2 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.