09121312558

ارزان شد! 09121312558 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912
کد یک
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی
صفر سلبی

تومان 49,000,000

-تومان 1,000,000

تومان 50,000,000

1 قلم

پله ای از اول
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121312558

این سیم کارت دائمی همراه اول پله ترتیبی از اول است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.