09121312558

ارزان شد! 09121312558 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912
کد یک
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی
صفر سلبی

تومان 49,000,000

-تومان 1,000,000

تومان 50,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

پله ای از اول
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121312558

این سیم کارت دائمی همراه اول پله ترتیبی از اول است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.