09121761644

ارزان شد! 09121761644 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912
کد یک
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی
صفر سلبی

تومان 36,600,000

-تومان 400,000

تومان 37,000,000

1 قلم

پله ای از وسط
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121761644

این سیم کارت دائمی همراه اول نوع پله ای است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.