09121761644

ارزان شد! 09121761644 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912
کد یک
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی
صفر سلبی

تومان 36,600,000

-تومان 400,000

تومان 37,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

پله ای از وسط
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121761644

این سیم کارت دائمی همراه اول نوع پله ای است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.