09121332340

ارزان شد! 09121332340 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد یک

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

صفر سلبی

تومان 74,200,000

-تومان 800,000

تومان 75,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

پله ای از وسط
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121332340

این سیم کارت دائمی همراه اول نوع رندی پله ای است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.