09121332340

ارزان شد! 09121332340 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد یک

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

صفر سلبی

تومان 74,200,000

-تومان 800,000

تومان 75,000,000

1 قلم

پله ای از وسط
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121332340

این سیم کارت دائمی همراه اول نوع رندی پله ای است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.