09123847002

ارزان شد! 09123847002 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد سه

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

صفر سلبی

تومان 19,750,000

-تومان 250,000

تومان 20,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

هزاری از آخر
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09123847002

این سیم کارت دائمی همراه اول نوع رندی هزاری آخر است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد3 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.