09123847002

ارزان شد! 09123847002 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد سه

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

صفر سلبی

تومان 19,750,000

-تومان 250,000

تومان 20,000,000

1 قلم

هزاری از آخر
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09123847002

این سیم کارت دائمی همراه اول نوع رندی هزاری آخر است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد3 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.