09121217535

ارزان شد! 09121217535 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912
کد یک
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی
صفر سلبی

تومان 77,000,000

-تومان 1,000,000

تومان 78,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

پله اول - پله آخر
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121217535

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای نوع رندی پله اول و پله آخر است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.