09192012228

09192012228 گالری تصاویر

محصول جدید

خط اعتباری همراه اول

صفر مخابرات

دارای کارت فعالسازی

با قابلیت تبدیل به دائمی

تومان 360,000

این سیم کارت فروخته شده است

3رقم یکی از وسط
صفر
اعتباری
عالی

سیم کارت اعتباری 0919 همراه اول به شماره 09192012228 جزو خطوط رند و خوشگفتار بازار می باشد.اگر این خط0919 را به خط دائمی تبدیل کنید بر ارزش آن افزوده می شود و دارای اعتبار بالاتری خواهد بود.

خط اعتباری 09192012228 دارای چندین نوع رندی می باشد که مهترین آن سه رقم تکرار داشتن آن است و از 7 شماره آن 4 رقم آن رقم 2 می باشد که از ویژگیهای عالی این سیم کارت می باشد.