09105437666

09125437666 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی

صفر مخابرات

پک پلمپ

دارای کارت فعالسازی

تومان 200,000

این سیم کارت فروخته شده است

ترتیبی از اول - سه رقم یکی از آخر
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط 09105437666 سیم کارت دائمی همراه اول می باشد که با توجه به قیمت مناسب آن میتواند جایگزین بسیار خوبی برای 0912 باشد.

این خط0910 دارای چندین نوع رندی می باشد که مهمترین آن تکرار رقم6 در آخر می باشد و ترتیبی از اول آن نیز به زیبایی هر چه بیشتر شماره افزوده است.