09120831512

09120831512 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 912

صفر مخابرات

دارای کارت فعالسازی

تومان 2,700,000

این سیم کارت فروخته شده است

پله ای از آخر
صفر
دائمی
خیلی خوب

سیم کارت دائمی همراه اول کد0 به شماره 09120831512 صفر مخابرات می باشد و دارای کارت فعالسازی داخل پک پلمپ است که میتوان در هر زمانی آن را فعال کرد. نوع رندی پله ای از آخر می باشد.