09129737974

09129737974 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 912 همراه اول

صفر مخابرات

پک پلمپ

دارای کارت فعالسازی

تومان 3,600,000

این سیم کارت فروخته شده است

سه پله ای از آخر
صفر
دائمی
خیلی خوب
عالی

سیم کارت دائمی همراه اول کد9 به شماره 09129737974 خط صفر مخابرات و دارای کارت فعالسازی می باشد.هر زمانی می توان آن را فعال نمود.

از ویژگیهای این خط نوع رندی سه پله ای می باشد و نیز تکرار عدد 97 در داخل شماره که به زیبا شدن خط کمک بسیار نموده است.