09120831612

09120831612 گالری تصاویر

محصول جدید

خط912

دائمی همراه اول

صفر مخابرات

پک پلمپ

دارای کارت فعالسازی

تومان 3,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

پله ای از آخر
صفر
دائمی
خیلی خوب

سیم کارت دائمی کد0 همراه اول به شماره 09120831612 صفر مخابرات و دارای پک پلمپ می باشد و نیز دارای کارت فعالسازی که هر زمانی و در هر مکانی در سراسر کشور می توان آن را فعال نمود و استفاده کرد.

همچنین می توان بعنوان یک سرمایه گذاری آن را نگه داشت و در آینده از آن استفاده نمود.

این خط912 کد0 دارای چندین نوع رندی می باشد که مهمترین آنها پله ای از آخر آن می باشد که به خط ارزش بسیاری داده است.