09109604400

09109604400 گالری تصاویر

محصول جدید

خط همراه اول

صفر مخابرات

دارای کارت فعالسازی

با قابلیت تبدیل به خط دائمی

تومان 150,000

این سیم کارت فروخته شده است

هزاری از اول
صفر
اعتباری
خیلی خوب

با توجه به اینکه اخیرا خطوط اعتباری همراه اول را می توان به خط دائمی تبدیل کرد، خطوط اعتباری رندی که تبدیل به دائمی شوند از ارزش بسیار بالایی برخوردار می شوند.

سیم کارت اعتباری همراه اول به شماره 09109604400 از همین خطوط می باشد.بسیار خوش گفتار،رند و دارای اعتبار می باشد.این خط910 صفر مخابرات می باشد و دارای کارت فعالسازی است.