09123647332

09123647332 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی همراه اول

خط912 کد3

دارای کارت فعالسازی

پک پلمپ

7 سال خاموش

تومان 8,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

تکرار ارقام
کارکرده در حد صفر - 7 سال خاموش - پک پلمپ
دائمی همراه اول
خیلی خوب

خط کد3 دائمی912 همراه اول به شماره 09121862350 پک پلمپ بوده و دارای کارت فعال سازی جهت دایر نمودن می باشد.