09123647129

09123647129 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی همراه اول

خط912 کد3

دارای کارت فعالسازی

پک پلمپ

7 سال خاموش

تومان 7,500,000

این سیم کارت فروخته شده است

کارکرده در حد صفر - 7 سال خاموش - پک پلمپ
دائمی
خیلی خوب

خط کد3 دائمی912 همراه اول به شماره 09123647129 پک پلمپ بوده و دارای کارت فعال سازی جهت دایر نمودن می باشد.