09122783797

09122783797 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی همراه اول

خط912 کد2

دارای کارت فعالسازی

پک پلمپ

7 سال خاموش

تومان 14,500,000

این سیم کارت فروخته شده است

پله ای از آخر
کارکرده - 7 سال خاموش - پک پلمپ
دائمی
خیلی خوب

خط کد2 دائمی912 همراه اول به شماره 09122783797 پک پلمپ بوده و دارای کارت فعال سازی جهت دایر نمودن می باشد.