09121862292

09121862292 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی همراه اول

خط912 کد1

دارای کارت فعالسازی

پک پلمپ

7 سال خاموش

تومان 32,500,000

این سیم کارت فروخته شده است

پله ای از آخر - تکرار رقم2
7 سال خاموش - پک پلمپ مخابرات
دائمی
خیلی خوب
عالی

خط کد1دائمی912 همراه اول به شماره 09121862292 پک پلمپ مخابرات بوده و دارای کارت فعال سازی جهت دایر نمودن می باشد.

رندی این سیم کارت دائمی کد یک همراه اول پله ای از آخر است.