09121862350

09121862350 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی همراه اول

خط912 کد1

دارای کارت فعالسازی

پک پلمپ

7 سال خاموش

تومان 29,500,000

1 قلم

خوشگفتار
7 سال خاموش - پک پلمپ مخابرات
دائمی کد1
خیلی خوب
عالی

خط کد1دائمی912 همراه اول به شماره 09121862350 پک پلمپ بوده و دارای کارت فعال سازی جهت دایر نمودن می باشد.