09199800550

ارزان شد! 09199800550 گالری تصاویر

محصول جدید

خط اعتباری 0919

صفر مخابرات

دارای کارت فعالسازی

با قابلیت تبدیل به دائمی

تومان 450,000

-تومان 50,000

تومان 500,000

این سیم کارت فروخته شده است

هزاری از اول - تکرار ارقام
صفر
اعتباری
عالی
عالی

سیم کارت اعتباری همراه اول به شماره 09199800550 از خطوط رند اعتباری همراه اول محسوب می شود.

این خط اعتباری 0919 از نوع رندی هزاری از اول و تکرار ارقام بهره می برد و باعث افزایش اعتبار و همچنین افزایش قیمت آن نیز شده است.

با توجه به اینکه می توان این خط اعتباری همراه اول را به خط دائمی همراه اول تبدیل نمود می توان پس از انجام این کار یک خط دائمی رند و ارزشمند در اختیار داشته باشید!