09123941231

09123941231 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 8,850,000

این سیم کارت فروخته شده است

ارقام ریز
7 سال خاموش - پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

خط کد 3 دائمی همراه اول به شماره 09123941231 دارای نوع رندی ارقام ریز و تکرار عدد 12 می باشد که به زیبایی خط افزوده است.

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای بسته بندی پلمپ بوده و کارت فعالسازی جهت دایر نمودن خط است.