09123941629

09123941629 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 8,250,000

این سیم کارت فروخته شده است

معمولی
7 سال خاموش - پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خوب

خط کد 3 دائمی همراه اول به شماره 09123941629

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای بسته بندی پلمپ بوده و کارت فعالسازی جهت دایر نمودن خط است.