09125864970

09125864970 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 5,850,000

این سیم کارت فروخته شده است

خوشگفتار
7 سال خاموش - پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

خط کد 6 دائمی همراه اول به شماره 09125864970

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای بسته بندی پلمپ بوده و کارت فعالسازی جهت دایر نمودن خط است.