09126895771

09126895771 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 4,350,000

این سیم کارت فروخته شده است

خط کد 6 دائمی همراه اول به شماره 09126895771

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای بسته بندی پلمپ بوده و کارت فعالسازی جهت دایر نمودن خط است.