09127847717

09127847717 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 5,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

تکرار ارقام - پله ای از آخر
7 سال خاموش - پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

خط کد 7 دائمی همراه اول به شماره 09127847717 دارای نوع رندی پله ای از آخر و تکرار رقم 7 می باشد که به زیبایی خط افزوده است.

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای بسته بندی پلمپ بوده و کارت فعالسازی جهت دایر نمودن خط است.