09121382968

جدید 09121382968 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 912

کد یک

دارای کارت فعالسازی

پک پلمپ مخابرات

حداقل 7 سال خاموش

تومان 30,500,000

این سیم کارت فروخته شده است

تاریخ تولدی - خوش گفتار
7 سال خاموش - دارای کارت فعالسازی
دائمی
عالی
عالی
دارد - 1 ماهه

سیم کارت دائمی 912 به شماره 09121382968

دارای نوع رندی تاریخ تولدی و خوشگفتاری می باشد.

این خط دائمی همراه اول غیر فعال بوده و بی نام می باشد که بعد از خرید و با کارت فعالسازی دایر شده و قابل استفاده است.