09108804554

جدید 09108804554 گالری تصاویر

محصول جدید

خط همراه اول

0910 اعتباری

صفر مخابرات

دارای کارت فعالسازی

با قابلیت تبدیل به خط دائمی

تومان 80,000

1 قلم

آینه ای
صفر
اعتباری
خوب
خوب

سیم کارت اعتباری همراه اول به شماره 09108804554 از خطوط رند اعتباری همراه اول محسوب می شود.

این خط اعتباری 0910 از نوع رندی آینه ای از آخر بهره می برد و باعث افزایش اعتبار و همچنین افزایش قیمت آن نیز شده است.

با توجه به اینکه می توان این خط اعتباری همراه اول را به خط دائمی همراه اول تبدیل نمود می توان پس از انجام این کار یک خط دائمی رند و ارزشمند در اختیار داشته باشید!