09127501040

جدید 09127501040 گالری تصاویر

محصول جدید

خط 0912
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی

تومان 18,500,000

1 قلم

سه دهی از آخر
پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

خط 09127501040 خط دائمی 0912 کد 7 همراه اول می باشد که دارای نوع رندی سه دهی از آخر است.

این سیم کارت دائمی پک پلمپ مخابرات است و دارای کارت فعالسازی می باشد.