09127500997

جدید 09127500997 گالری تصاویر

محصول جدید

خط 0912
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازیتومان 9,400,000

1 قلم

هزاری از اول - تکرار ارقام
پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

خط 09127500997 خط دائمی 0912 کد 7 همراه اول می باشد که دارای نوع رندی هزاری از اول است.

این سیم کارت دائمی پک پلمپ مخابرات است و دارای کارت فعالسازی می باشد.