09127500910

جدید 09127500910 گالری تصاویر

محصول جدید

خط 0912
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازیتومان 14,000,000

1 قلم

هزاری از اول - کدینگ
پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

خط 09127500910 خط دائمی 0912 کد 7 همراه اول می باشد که دارای نوع هزاری از اول و کدینگ از آخر(0910)  است.

این سیم کارت دائمی پک پلمپ مخابرات است و دارای کارت فعالسازی می باشد.