09126601305

جدید 09126601305 گالری تصاویر

محصول جدید

خط 0912
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی

تومان 7,000,000

1 قلم

تاریخ تولدی - تکرار ارقام
پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

خط 09126601305 خط دائمی 0912 کد 6 همراه اول می باشد که دارای نوع رندی تاریخ تولدی و تکرار ارقام است.

این سیم کارت دائمی پک پلمپ مخابرات است و دارای کارت فعالسازی می باشد.