09126602792

جدید 09126602792 گالری تصاویر

محصول جدید

خط 0912
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی

تومان 5,500,000

1 قلم

تکرار ارقام
پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

خط 09126602792 خط دائمی 0912 کد 6 همراه اول می باشد که دارای نوع رندی تکرار ارقام است.

این سیم کارت دائمی پک پلمپ مخابرات است و دارای کارت فعالسازی می باشد.