09127686714

جدید 09127686714 گالری تصاویر

محصول جدید

خط 0912
همراه اول
پک پلمپ مخابرات
دارای کارت فعالسازی

تومان 4,750,000

1 قلم

پله اول ترتیبی - پله وسط ترتیبی
پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

خط 09127686714 خط دائمی 0912 کد 7 همراه اول می باشد که دارای نوع رندی پله اول ترتیبی و پله وسط ترتیبی است.

این سیم کارت دائمی پک پلمپ مخابرات است و دارای کارت فعالسازی می باشد.