09121234174

ارزان شد! 09121234174 گالری تصاویر

محصول جدید

خط 0912 دائمی

همراه اول

خط لاکچری و خاص

دارای کارت فعالسازی

پک پلمپ مخابرات

7 سال خاموش

تومان 133,500,000

-تومان 1,500,000

تومان 135,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

4 رقم ترتیبی از اول
پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
عالی
عالی

بی نظیر و خاص!

4 رقم تکرار از اول ویژگی فوق العاده سیم کارت دائمی به شماره 09121234174 است.

 یک بار گفتن آن مساوی است با در ذهن ماندن آن!

نیازی به تعریف و تمجید نیست و خود خط یک ویترین کامل از انواع رندی است.