09121030665

ارزان شد! 09121030665 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912
همراه اول
کد 1
رند خاص
کد پایین قدیم تهران
پک پلمپ مخابرات

تومان 77,000,000

-تومان 3,000,000

تومان 80,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

ده دهی از اول
پک پلمپ مخابرات - دارای کارت فعالسازی
دائمی
خیلی خوب

سیمکارت 09121030665 از خطوط قدیمی تهران با خرید فروش بسیار بالا است که به خطوط با نوع رندی کد پایین شناخته می شوند.

این خط912 کد یک علاوه بر اینکه نوع رندی کد پایین را دارا می باشد از نوع رندی ده دهی از اول هم برخوردار است که به زیبایی و رندی خط افزوده است.

خط09121030665 پک پلمپ مخابرات و دارای کارت فعالسازی می باشد.