09024747343

محصول جدید

خط اعتباری ایرانسل
خط صفر 
پک پلمپ
دارای چندین نوع رندی

تومان 150,000

1 قلم

جفت جفت از اول - پله ای از آخر - پله ای ترتیبیاز وسط
صفر
اعتباری
خوب

سیم کارت اعتباری ایرانسل به شماره 09024747343  صفر پک بسیار خوشگفتار و دارای چندین نوع رندی است از جمله نوع رندی این خط میتوان به جفت جفت از اول ، پله ای از آخر اشاره کرد که به زیبایی آن افزوده است.