09121076004

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد یک

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 135,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

کد پایین - هزاری آخر
صفر
دائمی
عالی
عالی

خط دائمی 0912 به شماره 09121076004

این سیم کارت دائمی همراه اول نوع رندی هزاری از آخر است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.