09121033247

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد یک

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 52,500,000

این سیم کارت فروخته شده است

کد پایین - تکرار ارقام
صفر
دائمی
خیلی خوب
عالی

خط دائمی 0912 به شماره 09121033247

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای نوع رندی تکرار ارقام است که به زیبایی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.