09122101324

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد دو

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 25,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

کد پایین - متشکل از ارقام ریز
صفر
دائمی
عالی

خط دائمی 0912 به شماره 09122101324

این سیم کارت دائمی همراه اول از ارقام فوق العاده ریز تشکیل شده است که به زیبایی خط افزوده است.

خط کد2 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.