09121032972

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد یک

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 44,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

کد پایین - خوشگفتار
صفر
دائمی
خیلی خوب
دارد - 4 ماهه و بالاتر

خط دائمی 0912 به شماره 09121032972

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای نوع رندی کد پایین است که به زیبایی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.