09121120108

09121120108 گالری تصاویر

محصول جدید

خط دائمی 0912

کد یک

همراه اول

پک پلمپ مخابرات

دارای کارت فعالسازی

7 سال خاموش

تومان 155,000,000

این سیم کارت فروخته شده است

کد پایین - پله آخر - ده دهی
صفر
دائمی
خیلی خوب

خط دائمی 0912 به شماره 09121120108

این سیم کارت دائمی همراه اول دارای پیش شماره پرطرفدار 112 است، انتهای شماره پله آخر بوده و این شماره دارای نوع رندی ده دهی ترتیبی نیز است که به زیبایی و ارزشمندی خط افزوده است.

خط کد1 دائمی همراه اول پک پلمپ بوده و دارای کارت فعالساری است.